ОБЩИНА СМОЛЯН


ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛ ЗА Е-УСЛУГИ


Проект „Е-мрежа за административно обслужване в Община Смолян”, финансиран по договор за безвъзмездна помощ № А 09 -31-151-С/12.06.2009 г.

Достъпа до интернет портала за електронни услуги на Община Смолян е преустановен към момента, поради технически причини. Справки за задължения към местни данъци и такси към Община Смолян може да се извършват с ПИК на НАП.
Извиняваме се за причиненото неудобство!

Потребител: неидентифициран потребител
Skip Navigation Links
Skip Navigation Links
.